martes, 29 de diciembre de 2009

4 habilitats llinguístiques

les 4 habilitats llinguistiques sòn: llegir, parlar, escriure i escoltar.Aquestes habilitats es interessant tenir-les ja que ens assegura un major coneixement i una millor forma d'expressarnos.

Llegir és comprendre un text escrit. Qui llegeix li dóna significat al text.
Llegim per aconseguir un objectiu, o bé per plaer o per arreglar la rentadora...
A la lectura interactuen el lector i el text. El lector es fa amb el text i aporta els coneixements que ja hi tenia.

Llegir és implicar-se en un procés de predicció i influència continu. Qui llegeix es formula una hipòtesi sobre el significat del text que després anirà verificant mentre llegeix.

Escriure és un procés mitjançant el qual es produeix un text significatiu.

Parlar és expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge articulat de forma coherent, clara, amb correcció i adequació a la situació comunicativa.

Escoltar és comprendre un missatge a partir d'engegar tot un procés cognitiu de construcció del significat i d'interpretació d'un missatge pronunciat oralment.

Un cop vist i explicades les 4 habilitats llinguístiques, queda clar per que és important tenir-les.

Característiques d'un text

Un text escrit o un discurs ha d'actuar amb sentit i eficàcia
Les característiques del text són descriptives(analitzen o expliquen el funcionament d'algun aspecte lingüístic) o prescriptives(Característiques que determinen normes d'us).

Descriptives: coherència, cohesió i adequació.
Prescriptives: correcció i variació.

-Adequació: gran adaptació d'un discurs o text a la seva situació comunicativa tenint en compte el dialecte i registre.

-Coherència: Propietat del text que selecciona la informació rellevant de la que no ho és. Estableix una relació lògica entre les diferents parts dels discurs, tenint en compte l'estructura del text.

-Cohesió: Conjunt de relacions o vincles de significat que s'estableixen entre diferents elements o parts del text i que permeten a l'oient interpretar-los amb eficàcia

-Correcció:norma explícita d’ús en una comunitat lingüística.

- Variació: trets estilístics i expressius d’acord amb segons quins valors socials.

La descripció - COED

La descripció és un mode d'organització del discurs, que pretén representar lingüísticament a persones, animals, objectes, paisatges, èpoques, sentiments...

Hi ha dues classes de descripció: l'objectiva i la subjectiva.

En la descripció objectiva, l'autor adopta una actitud imparcial davant de l'objecte descrit, és limita a descriure amb la major objectivitat possible i precisió les característiques que el defineixen. És una característica dels textos científics i acadèmics.

Personalment crec que si que s'ha d'intentar ser el més objectiu possible, però que l'objectivitat no existeix, ja que tot el que descriurem és sobre el que nosaltres veiem. Segurament que si dues persones diferents fem la descripció d'un objecte de la forma més objectiva possible finalment quedaran dues descripcions una mica diferents.

A la descripció subjectiva, l'autor reflecteix el que li suggereix personalment l'objecte que descriu i sol tenir una finalitat estètica.

Com es fa una descripció?

-Primer de tot s'ha d'explorar la situació.
Cal seleccionar amb molta cura les paraules exactes que ens permetin imaginar l'objecte. Es realitza segons una perspectiva i un punt de vista determinats. Tota descripció està condicionada pel context en què apareix la comunicació: la relació entre els interlocutors...
El contingut respon a preguntes, com ara: què és? com és? per a què serveix?

-Segon, s'ha d'ordenar les informacions que hem obtingut.

-Com a tercer pas seria redactar el text.
En les descripcions subjectives i descriptives hi sol haver moltes comparacions i metàfores i es fa us de la creativitat.

Competències comunicatives

Utilitzar i aprendre una llengua a part de fer servir el codi implica adquirir tota una sèrie d'habilitats per saber fer-lo servir en les diferents ocasions de comunicació que hi ha en un entorn determinat.

Com diu Loayza, aquesta competència és integral i inclou actituds, valors i motivacions relacionades amb la llengua, els seus usos i altres sistemes de comunicació i a una experiència social.

Segons Gumperz i Dell Hymes "la competència comunicativa és el terme més general per definir la capacitat que abraça tant el coneixement de la llengua com habilitat per utilitzar-la. L'adquisició d'aquesta competència es configura a partir de l'experiència social, les necessitats i motivacions, i l'acció, que és alhora una font renovada de motivacions, necessitats i experiències."

Components de la competència comunicativa:

-Competència lingüística/gramatical:
Fa referència al domini del codi lingüístic (nivell fonològic, morfològic, de lèxic, sintàctic i semàntic)

-Competència sociolingüística:
Fa referència a les regles socioculturals d’ús. És l’habilitat que s’ocupa de la situació comunicativa: la situació dels participants, el propòsit de la interacció, i les normes i convencions de la interacció.

- Competència discursiva:
Fa referència a l’habilitat per produir i interpretar diferents tipus de discursos en qualsevol gènere i interpretar i produir textos coherents i cohesionats.

- Competència estratègica:
Fa referència a l’habilitat d’utilitzar estratègies de comunicació verbal i no-verbal per millorar l’efectivitat de la comunicació o per compensar les insuficiències en una o més competències.

Debats

El penúltim dimarts de classe de l'any, ens va tocar realitzar el debat a l'assignatura de COED.
Uniforme SI / Uniforme NO era el tema del nostre debat.
Enfrentant-nos en un debat dos grups de 5 persones, tant un grup com un altre vam demostrar que sabem defensar les nostres idees i pensaments, ja que crec que el resultat final del debat va ser força bó.
Inconscientment l'Imma ens va fer treballar l'aspecte de parlar en públic, i dic inconscientment perquè la gent estaba més preocupada per el que havia de dir i no tant per el com ho havia de fer.

Un cop més hem treballat insconcientment coses que havien aprés setmanes abans i el resultat crec que ha estat força bó.

Territori

En l'exposició de territori l'Anais i jo, vam tractar el tema dels esports més coneguts i reconeguts als Estats Units. Va ser un tema que va escollir l'Anais pensant que a mi m'agradaria, ja que a ella també li agradava. El cert és que ho va encertar, ja que jo vinc un CFGS d'Esports.
L'exposició va tractar sobre la història de determinats esports com el futbol americà, el beisbol, el boxe, l'snowboard...
Tot i ser el primers en fet l'exposició, crec que no va sortir del tot malament, ja que no ens va donar temps d'acabar la nostre explicació.

Malgrat tot, aquesta exposició també m'ha servit per conèixer coses noves sobre els esports esmentats, i per treballar amb una companya de classe a la que mai havia vist i gràcies al treball l'he conegut.

Diferències entre llengua oral i llengua escrita

Comentaré per sobre les diferències que trobem entre el llenguatge oral i el llenguatge escrit:

La llengua oral es fa servir normalment en àmbits privats, l'emissor té més llibertat per elaborar estructures i per fer canvis de ritme i velocitat. És més espontània i fa servir frases breus inclús, inacabades. Fa servir oracions simples i breus i un lèxic menys formal.

El llenguatge escrit per contra es fa servir més en àmbits públics, no és tan espontània i les oracions són més complexes

En quant al context en el llenguatge oral el receptor comprèn al mateix moment que està escoltant el text i es crea interacció entre emissor i receptor. Amb el llenguatge escrit el receptor percep simultàniament el text des de que el rep, però no hi ha interacció.

El llenguatge oral és molt més ràpid i permet rectificar en el mateix moment que es parla. El llenguatge no verbal juga un paper molt important en la comunicació oral.

Com parlar bé en públic

A la assignatura de COED l'Imma ens va encarregar de llegir un llibre anomenat "Com parlar bé en públic". Aquest llibre tracta sobre donar idees i solucions alhora d'enfrentarte a parlar o exposar en públic.

Si que es cert que les tècniques que s'anomenen en el llibre son bones però a mi el que realment em preocupa és el fet d'enfrentar-te al públic.
Si que es cert que més d'un treball nostre dependrà de l'exposició que i fem, ja que és el que veu la gent i per això hem de tractar de explicar el més important de la millor manera possible. A més a més, és evident que també ens pot ajudar en situacions complicades com poden ser una entrevista de feina.

Elogi a la Feblesa

El mateix dimecres dia 9 de desembre, vàrem entregar un treball sobre el llibre de l'Alexandre Jollien titulat Elogi a la Feblesa.
El llibre consisteix en un diàleg permanent de Alexandre amb Sòcrates en el qual es questionen moltes coses. Una d'elles la normalitat.
A més a més, el llibre ens ensenya i ens dòna un cop més un exemple de superació, ja que Jollien estaba destinat a treballar enrotllant cigars, va fer tot el possible per estudiar filosofia i així poder arribar on ningú esperaba que i arribés.

Jollien comenta que sense l'ajut d'amics, pares i la mirada dels altres no hagués fet res del que a aconseguit, ja que el primer que el va motivar a escriure'l va ser la mirada dels altres i plantejarse com definir la paraula normalitat.
Després de llegir-lo, segur que ens costa pensar una mica més que és la normalitat...

lectura en veu alta

El dimecres dia 9 de desembre durant la sessió de seminari em va tocar fer la lectura en veu alta. El text k vaig escollir es un tròs del llibre "un món sobre rodes" de l'Albert Casals.
Aquest fragment del text parlava sobre la felicitat, i sé que no vaig transmetre del tot bé el transmitia. Lectura massa ràpida i sense donarli la pausa necessària a cada punt. Aquests van ser errors en el quals vaig notar que els vaig cometre per els nervis, ja que el text me'l havia llegit uns quants cops.

sábado, 28 de noviembre de 2009

Seminari

En les dues últimes sessions de seminari, hem tractat diferents temes.
El dimarts, durant l'espai que dediquem a la lectura en veu alta, la Encarni ens va llegir un capítol del llibre "Vides al descobert". Va ser un llibre que quan l'Encarni el va comentar a seminari hem va cridar l'atenció.

Un cop feta la lectura en veu alta, vam comentar els apunts de la conferència de l'Eulàlia Bosch. Vam veure que hi pot haver mil maneres d'aprendre apunts, i que totes i cada una d'elles poden ser vàlides sempre i quan funcionin.També vam comentar la visita al Cibernàrium i que malauradament no va ser el que esperàvem.

Durant la sessió del dimecres, el tema principal a comentar van ser les visites a les escoles del dimarts dia 17.
Tot i això, no var ser l'únic tema que vam tractar.
La Raquel, en l'espai de lectura en veu alta, ens va llegir un troç del llibre "La brusa vermella" de la Mercè Rodoreda. Algunes de les coses que vam comentar sobre la lectura va ser que el tò utilitzat va ser el correcte, una bona velocitat de "creuer", la introducció que ens va fer sobre la serva elecció, etc...

Per acabar, vam parlar sobre les visites del dimarts passat:
Pel que vam veure, algunes visites van anar millor que d'altres, però per el que vaig poder comprovar va ser una experiència nova per a tots.
Personalment estic content amb la visita que vam fer l'Esther i jo al CEIP María Mercè Marçal de Mataró. A més a més, l'Alícia Saez (l'alumne de 3er) ens va rebre molt bé i ens va ajudar a que el nostre dia de visita fòs com va ser. Un gran dia.

Visita al Cibernàrium

El passat dilluns dia 16 vam assitir a una conferència sobre el web 2.0.
La conferència va ser a càrrec de José Manuel Pérez Tornero i Santiago Tejenor, dos professors del departament de periodisme de la UAB.

Abans de iniciar la conferència, ens van fer un breu explicació sobre que és i en que consisteix el Cibernàrium:
- Centre d'alfabetització i capacitació digital.
- Formació i divulgació de les noves tecnologies.
- Desenvolupament personal i professionals dels ciutadans.

Per complir aquests principis que es marquen al cibernàrium, trobem 3 linies d'activitats:
- Inicia't a Internet.
- Creix amb Internet.
- Itineraris d'informació.

La conferència que van relitzar, va tractar sobre la història de la comunicació i els seus processos al llarg dels últims anys.
Ens van passar un questionari amb els nom de 94 programes i aplicacions per saber si els coneixiem o no. La gent que en coneixien més del 50% es podien contar amb els dits d'una mà.
Algunes aplicacions que van explicar van ser l'Aprobbo (eina que permet saber si un treball es copiat de internet) o el VozMe (que ens permet convertir un text previament escrit en veu al pc).

Una de les coses que van explicar i ens va sorprendre, va ser que Internet democratitza la informació, i és per això que es pot convertir en un arma de doble fil, ja que podem trobar informació real o informació errònea.

Abans d'acabar la primera part de la conferència van passar un video molt interessant.
Per acabar, ho vam fer amb un debat sobre la futura figura del mestre, o el desenvolupament que tindran les noves tecnologies a les aules.

Personalment crec que les dues coses sòn complementàries ja que la figura del mestre és importantíssima per l'alumne. Provablement, el que ens haurem de plantejar es aprendre a utilitzar la tecnologia per ensenyar.

lunes, 23 de noviembre de 2009

Actualitat educativa

Durant la última sessió de seminari vam comentar una notícia sobre l'actualitat educativa. La Esther, la Raquel i la Laia ens van portar una notícia publicada al diari El país que deia que els estudiants danesos podran utilitzar internet als exàmens finals.
Per una banda a tots ens va sorprendre aquesta mesura utilitzada a Dinamarca, però un cop parlat i debatit, vam arribar a la conclusió que podía ser un bon mètode ja que això implicaria una complexitat major per els estudiants, ja que hauràn de seleccionar la informació bona i la informació que no és tan bona.
Una de les coses que no serà permessa serà utilitzar el correu electrònic i el chat, perquè així s'eviten que els alumnes es puguin posar en contacte els uns amb els altres.
En definitiva crec que pot ser un mètode força interessant que de ben segur intentaràn imitar altres països si es comprova que és realment útil.

exposició fotogràfica relacionada amb l'educació.


En la següent sessió de seminari vam fer un exercici molt curiós on cada persona integrant del seminari, havia de portar una fotografia la qual estigués relacionada amb la paraula educació. L'exercici consistía en veure la imatge i dir que ens suggeria aquella imatge. Posteriorment sabriem qui era l'autor de la fotografia i quin títol li havia posat ell.
alguns dels títols proposats pel grup eren ben diferents que el titol que havia proposat l'autor, però tots ells tenien en comú l'educació.
La imatge que vaig escollir representaba l'educació vial, ja que en ella es veien uns nens circulan amb bici, amb el policia i les corresponents señals. Crec que és molt important ensenyar aquest tipus d'educació als nens, ja que seràn futurs conductors i això representa una gran responsabilitat.
El més curiós de la sessió de seminari va ser que la Esther i jo vam escollir la mateixa imatge amb un títol diferent, però amb moltes coses amb comú.
En definitiva, crec k va ser una sessió força entretinguda i divertida que ens vam fer veure l'educació en tots els seus sentits.

Informe revistes educatives

En la penúltima sessió de seminari, vam parlar sobre els informes que vam fer sobre les revistes educatives. Tot i no comentar el treballs individualment, vam comentar quins eren els errors més comuns i "greus". Aquests son alguns exemples:
treballs massa sintètics, sempre s'ha de fer introducció, la opinió personal al finalitzar els treballs, biografies massa extenses, saber triar realment el que es bó i el que es dolent, aprofundir en les cites, i alguns aspectes formals com no només posar el títol del llibre a la portada, posar el logo de la facultat, col·locar el nom de l'alumne i del professor ben separats, paginar el trebnall, etc...
de ben segur que el pròxim treball que fem, recordarem tots els errors esmentats aquí i s'intentaràn corretgir!

lunes, 9 de noviembre de 2009

La Iguana

La setmana passada a la classe de gestió de la informació i TIC vam còneixer l'eduwiki.
L'eduwiki és una espècie de diccionari interactiu per als nens, i a més a més s'hi pot afegir informació sobre els temes que vulguis, sempre i quan sigui informació correcta.
Nosaltres hem decidit parlar sobre les iguanes, ja que un company en té una i vam pensar que podia ser un tema prou interesant per desenvolupar el treball amb el googledocs.
Ens ha semblat un treball interessant, ja que hem comprovat que l'eduwiki pot ser una bona eina per als nens i amb el googledocs es poden realitzar treballs realment interessants.

miércoles, 4 de noviembre de 2009

Comentari de Seminari

En la última sessió de seminari vam comentar la notícia d'actualitat educativa que van triar en Jordi, en Josep i l'Aina. La notícia que ens van comentar parlava sobre l'escola pública de Poblenou de Barcelona, que a començat a impartir classes sobre una nova assignatura anomenada "Educación para la ciudadanía".
Aquesta nova assignatura tracta temes com les costums a altres països, el civisme, etc...
Però en la notícia que van triar es representaba el tema de les feines domèstiques.
És evident que en aquest factor no hi ha una igualtat per a tots els components de la familia, i això precisament és el que es vol inculcar als nens. Tothom a d'ajudar a fer les feines de casa, ja que no només pot ser responsabilitat d'una sola persona, i que si tots i participen la convivència és molt més fàcil.

Un altre tema del que vam tractar a la sessió de smeinari, va ser que cadascú de consaltres va portar un llibre el qual ens hagués agradat molt i fer una petita sinopsis per als nostres companys.
I va aver una gran varietat entre la nostre tria: El petit Príncep, El Còdigo Da Vinci, La Catedral del Mar, etc...
Jo vaig triar el llibre "El món sobre rodes" de l'Albert Casals, que tracta d'un noi que pateix leucèmia i a causa de la malaltia acaba en cadira de rodes.
Tot i això no renúncia al seu gran somni, que és viatjar per tot el món. Només amb 14 anys comença la seva aventura visitan països tant diferents com posen ser Anglaterra, Tailàndia, Japó, Singapur, Itàlia, Malàisia, Escòcia, etc...
El vaig triar perquè crec que és un bon exemple de superació, i de que si vols, pots.

Cmap Tools (programari lliure)

En la següent entrada, hem fet un mapa conceptual a l'assignatura de Gestió de la informació i les TIC.
El meu mapa conceptual és sobre el programari lliure i ha estat realitzat pel programa CmapTools.
Per fer aquest exercici hem fet servir un programa bastant senzill que ens permet fer mapes conceptuals que fins ara feiem a mà.
En el mapa e representat el programari lliure i el programari convencional, ja que així he pogut fer un esquema una mica més ampli.
El programari lliure pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets.

miércoles, 14 de octubre de 2009

lunes, 5 de octubre de 2009

miércoles, 30 de septiembre de 2009

Millo denuncia una retallada de les beques escolars

El president del PP de Girona i diputat al Parlament de Catalunya ha denunciat que el govern de la Generalitat ha dut a terme una retallada de les beques de menjador i transport escolar a les comarques gironines «justament quan les famílies més ho necessiten». Així mateix, ha destacat que a les comarques de Girona s'ha batut el rècord quant al nombre de barracons a les escoles. «A Catalunya s'ha iniciat el nou curs amb 1.046 barracons, 232 dels quals estan situats a les comarques gironines», sosté.

enllaç: http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/16-educacio/84204-millo-denuncia-una-retallada-de-les-beques-escolars.html

El meu primer video

El portal edu3.cat


Edu3.cat