martes, 29 de diciembre de 2009

4 habilitats llinguístiques

les 4 habilitats llinguistiques sòn: llegir, parlar, escriure i escoltar.Aquestes habilitats es interessant tenir-les ja que ens assegura un major coneixement i una millor forma d'expressarnos.

Llegir és comprendre un text escrit. Qui llegeix li dóna significat al text.
Llegim per aconseguir un objectiu, o bé per plaer o per arreglar la rentadora...
A la lectura interactuen el lector i el text. El lector es fa amb el text i aporta els coneixements que ja hi tenia.

Llegir és implicar-se en un procés de predicció i influència continu. Qui llegeix es formula una hipòtesi sobre el significat del text que després anirà verificant mentre llegeix.

Escriure és un procés mitjançant el qual es produeix un text significatiu.

Parlar és expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge articulat de forma coherent, clara, amb correcció i adequació a la situació comunicativa.

Escoltar és comprendre un missatge a partir d'engegar tot un procés cognitiu de construcció del significat i d'interpretació d'un missatge pronunciat oralment.

Un cop vist i explicades les 4 habilitats llinguístiques, queda clar per que és important tenir-les.

No hay comentarios:

Publicar un comentario